Watch the video here

Produced by Astro Awani

Pelaksanaan sidang Parlimen khas yang bakal berlangsung selama lima hari terlalu pendek terutamanya bagi membincangkan isu pandemik dan masalah rakyat. Pegawai Penyelidik Research For Social Advancement (REFSA), Fakhrurrazi Rashid sebaliknya berpendapat, sidang Parlimen penuh sepatutnya diadakan bagi mendapatkan perbincangan yang lebih konklusif.

Rumusan

Ketika ditemu bual oleh Astro Awani, Koordinator Penyelidik Research For Social Advancement (REFSA), Fakhrurrazi Rashid berpendapat, sidang Parlimen penuh sepatutnya diadakan bagi mendapatkan perbincangan yang lebih konklusif.

Pelaksanaan sidang Parlimen khas yang bakal berlangsung selama lima hari terlalu pendek terutamanya bagi membincangkan isu pandemik dan masalah rakyat.

Watch the video here