Watch the video here

Produced by Astro Awani

Pihak kerajaan dan pembangkang disarankan mencari jalan tengah bagi mendapat titik persamaaan antara kedua pihak demi menyelesaikan krisis kesihatan dan keadaan ekonomi negara yang tidak stabil ketika ini.

Rumusan

Fakhrurrazi Rashid, Koordinator Penyelidik REFSA menyatakan pihak kerajaan dan pembangkang disarankan mencari jalan tengah dengan kembali membahskan isu rakyat di parlimenbagi menyelesaikan krisis kesihatan dan keadaan ekonomi negara yang tidak stabil ketika ini.

Bagi menstabilkam keadaan politik, kesepakatan dwipartisan bagi menetapkan tarikh pilihan raya agar dapat meredekan suhu politik negara yang kian tidak menentu.

Watch the video here